Tant Grön

Illustration till artikel "Kan kost skydda mot cancer?" för Hälsokostrådets
tidskrift pro Sana


Tryck 27 x 27 cm

Kort i A6-format