Rosa-röd rabatt

Illustration till Vår trädgårdsbok
Prisma/Nordstedts förlag


Tryck 42 x 30 cm