Rosa-röd rabatt

Illustration till Vår trädgårdsbok,
Prisma/Norstedts förlag


Mått 42 x 30 cm