Markens liljor

Illustration till katalogomslag för Bröderna Nelsons Frö


Tryck 27 x 27 cm

Kort 20 x 20 cm